Historien om FolkeNytt

Folkenytt Hovedside

 

 

 

Historien om FolkeNytt


FolkeNytt var en gang en samfunnsnyttig nyhetsavis på nett med gode nyheter av folket, for folket! Konseptet bestod av en nasjonal avis, og aviser tilhørende kommunene og fylkene rundt om i Norge. En avis tilhørende for eksempel Askøy kommune, ville fått navnet Askøy FolkeNytt og inneholde nyheter av og for folket som bor i Askøy kommune.

FolkeNytt var et svært lidenskapelig og seriøst prosjekt som krevde mye arbeidstimer og store kostnader å konstruere. Etter lansering krevde prosjektet også mange arbeidstimer i henhold til manuell administrering og publisering, men driftskostnadene videre var små og prosjektet kunne leve lenge uten kapital utover det som allerede var på bok. Dette var et sideprosjekt og selskapet FolkeNytt hadde ingen ansatte.

Selve publiseringsløsningen og den teknologiske utviklingen av FolkeNytt.no ble levert av Keyteq AS, som har vunnet flere priser og utviklet websider for mange av de store gutta, som blant annet Sportsklubben Brann, Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Glava, BKK, Bergens Tidende, Finn.no og Bergen Kommune.

Estimatet for prosjektet var kr. 80 000 eks. mva. og landet på cirka kr. 102 000 eks. mva etter noe ekstraarbeid. Driftavtalen var kr. 1200 eks. mva. pr. måned og økte til kr. 1500 eks. mva. pr. måned i løpet av avisens levetid. SMS tjeneste i forbindelse med skribent-identitet påløp kr. 400 eks. mva. pr. måned + kostnader for både utgående og inngående SMS-meldinger. De totale driftskostnadene til Keyteq etter lanseringen, var like i underkant og overkant av kr. 2000 eks. mva. pr. måned, som er til å leve med i lang tid frem til potensiale for inntjening. Her var også lagt opp for å tilby tjenester for bedriftsmarkedet via selskapet FolkeNytt for å ha ytterligere med finansielle midler.

Det dukket dessverre opp en utfordrende hendelse i det private liv som oppstod like ved lanseringen av FolkeNytt.no i august 2010. Dette påvirket dessverre prosjektet som behøvde all oppmerksomhet for å komme godt i gang etter lanseringen. Det hele var veldig trist da her lå ett års forarbeid med blant annet utarbeidelse av skisser, prosjektering og en prosess sammen med leverandøren som stod for den tekniske biten.

Uansett hva som måtte påvirke prosjektet, kom det likevel inn mange gode og samfunnsnyttige artikler til tross for at FolkeNytt var et media som få hadde hørt om, og til tross for at FolkeNytt aldri kom skikkelig i gang. Noen av artiklene oppnådde flere tusen visninger som er gode tall i den anledning. Mest leste artikkel hadde over 8500 lesere på bare noen dager. Dette viste at potensiale absolutt var der, og drømmen om å realisere FolkeNytt vil alltid være der.

FolkeNytt var ment å være et godt tiltak for samfunnet, ved for å fremme saken til folk flest og sette et fokus fra innsiden, hvor folkets egen erfaring og egne meninger ofte er den beste journalistikken. De store mediekonserner med sin dominerende posisjon, har lagt tilrette for at høyt profilerte personer som oftest får den beste spalteplassen. Det virkelige liv til alle oss andre får ikke den samme spalteplassen, og journalister velger ofte ut saker som gir størst mulig inntjening for de store konsernene, hvor andre viktige saker for samfunnet ofte blir nedprioritert. Dette påvirker oppfatningen av samfunnet og samfunnsutviklingen i stor grad.

I tillegg til å fremme saken til folk flest og sette et fokus fra innsiden, folk mellom folk, var FolkeNytt ment til å være et media som bidrar til mer lokal kunnskap og lokal engasjement. Fokus og de store diskusjonene er i dag ofte rettet mot saker «ut i verden» som ofte er lite relevant, eller ikke relevant i det hele tatt, for oss selv og for lokalområdet hvor vi selv bor. FolkeNytt var ment å være et media med fokus for det som egentlig er viktig og relevant for oss. Lokalt, folk mellom folk!

FolkeNytt hadde som et videre konsept å dele eventuelt overskudd med samfunnsnyttige tiltak. Som for eksempel gatemagasinet Megafon, tiltak for vanskeligstilte ungdom, sponsing av små og nyetablerte foretak med gode formål, og i det hele tatt støtte dem med store visjoner og tiltakslyst mot noe friere, godt og bedre til alles fortjeneste. Her lå det en modell hvor det var folket som skulle stemme på hvem som skulle motta støtte i sin egen kommune og fylke, fordelt på overskuddet til avisene tilhørende sin egen kommune og fylke. Dette var frem i tid om konseptet skulle få suksess av større betydning. Idéen om denne modellen kom ikke fra grunderen selv, men fra en god kamerat som skal ha all ære for denne tankegangen!

Forretningsmodellen lå i at små lokale bedrifter enkelt kunne opprette en annonse i avisen tilhørende sin egen kommune og fylke. Se annonsen til Roalds Trafikkskole i skjermbildet nedenfor. For de bedriftene med nasjonal dekning, kunne bedriftene annonsere via alle lokalavisene og den nasjonale avisen. En annonse linket til bedriftens hjemmeside og man kunne velge å betale pr. klikk, pr. sidevisning eller fast månedspris, hvor her allerede var integrert en teknologi for dette. Organisasjoner som Norsk Tipping, gambling-selskaper ellers, banker, politiske partier og ellers organisasjoner som ofte markedsfører seg aggressivt, var ikke velkommen til å markedsføre seg på FolkeNytt. Moral, sunn og positiv samfunnsutvikling var en del av strukturen.

FolkeNytt var et seriøst media hvor alle skribenter måtte fremstå med eget navn i artiklene, og bekrefte sin identitet via en SMS-tjeneste som var en del av driftskostnadene til FolkeNytt. Ved å bekrefte en SMS-melding med en tilsendt kode, samtykket også skribenten å ha lest vilkårene hvor blant annet at bruk av bilder og tekst tilhørte vedkommende, eller at vedkommende hadde tillatelse til å benytte dette. Alle kunne skrive artikler på FolkeNytt! De aller fleste artiklene som ble skrevet av folket der ute, fremstod som gode og seriøse. Alle artiklene ble gjennomgått før publisering av redaktøren, nevnt med navn her nedenfor.

Ovenfor ser du et skjermbilde av den nasjonale avisen, www.FolkeNytt.no, hvor alt artikkelinnhold fra alle lokaliteter ble fremstilt. Videre nedover kan du se skjermbilder av de lokale avisene som f.eks. www.FolkeNytt.no/Bergen, og ellers noen innledninger av samfunnsnyttige artikler.

 

Tusen takk til alle folk som skrev gode og samfunnsnyttige artikler på FolkeNytt. Her var det mye god journalistikk fra innsiden. Tusen takk til alle lesere og alle dem som trodde på et nyhetsmedia av folket, for folket!

Med vennlig hilsen Lars Erik Oppedal.

 

 

 

 

Bergen FolkeNytt

.
Folkenytt Bergen

 

 

 

Oslo FolkeNytt

.
Oslo-Folkenytt-e1413259416881

 

 

 

Samfunn

.
Folkenytt-3-e1413243928336

 

 

 

Samfunn

.
Folkenytt-2-e1413243722831

 

 

 

Samfunn

.
Folkenytt-5-e1413243859576

 

 

 

Samfunn

.
Folkenytt-4-e1413243807848

 

 

 

Fokus og oppmerksomhet

.
Folkenytt-6-e1413244146485

Denne artikkelen om og av Thea Kristine Finstad, som satte et sterkt fokus på hvordan det var å være bare 13 år og alvorlig syk, fikk over seks tusen lesere, over 200 Facebook likes, mange delinger på Facebook, delinger på sosiale medier ellers, omtaler via blogger (blant annet bloggen til en profilert person) og ikke minst fikk artikkelen over 50 kommentarer hvor samtlige viste sin støtte og ønsket henne god bedring. Hun fikk satt et fokus på et viktig tema, og ikke minst fikk hun mye oppmerksomhet og støtte fra andre mennesker slik som hun ønsket.

Dette var en godt skrevet artikkel for å være så ung. Hun vant også tusen kroner i skribent-konkurransen og fikk vist hvilket media FolkeNytt stod for å være!

 

 

 

Nytt design


For å gjøre avisene mer levelig og med et personlig preg til sitt lokale område, var det meningen å designe en header som inneholdt et foto av lokalområdet avisene tilhørte. Publikum skulle oppfordres til å sende inn egne foto, hvor foto til den enkelte avis pendlet mellom flere innsendte foto for å lage litt variasjon. I det hele tatt litt begivensrikt hvor forandring fryder.

Avisen Bergen FolkeNytt kunne f.eks. få et foto av bryggen i sin header slik som vist på skissen like nedenfor. Videre nedover er skisser for avisene Sotra FolkeNytt, Askøy FolkeNytt og Oslo FolkeNytt som illustrerer hvordan avisene kunne sett ut. Artikkelinnholdet i skissene har ingen relasjon til avisene annet enn Bergen FolkeNytt, og er kun for å illustrere.

 

 

IMG_0293

 

 

 

 

IMG_0296

 

 

 

 

IMG_0292

 

 

 

 

IMG_0295

 

 

 

The end


Den folkelige nettavisen FolkeNytt, med nyheter av folket, for folket, med lokale og samfunnsnyttige aviser tilegnet fylkene og kommunene i Norge, ble lansert i august 2010 og var online frem til begynnelsen av 2015, med noe stengetid i tiden mellom.

Prosjektet ble litt krevende i henhold til forholdene som oppstod, men ble likevel en suksess for de menneskene som både leste og skrev på FolkeNytt! Med vennlig hilsen Lars Erik Oppedal, ansvarlig redaktør.

.


Comments

comments